Brøyting og snørydding

Sjusjøen Hytteservice utfører brøyting, snømåking og strøing. Vi er hovedbrøyteentrepenør for Pihl AS i deres hytteområder på Sjusjøen. Vi tilbyr også tjenestene til andre hytteområder. Vi har også avtale om brøyting med Ringsaker og Lillehammer kommune samt private og næringsdrivende på Sjusjøen, Nordseter og Mesnali.

For utfyllende informasjon om brøyting og snømåking ta gjerne kontakt med oss.

RETNINGSLINJER FOR BRØYTING AV HYTTEVEIER PÅ SJUSJØEN / NORDSETER

Nedenfor følger retningslinjer for brøyting. Opplegget er i hovedsak slik brøytingen har skjedd tidligere år, og som brøyteopplegget ellers i Ringsakerfjellet. I samarbeid med Sjusjøen Vel og Pihl AS er pris for brøyting fastsatt for perioden til og med sesongen 2014/2015. Beløpet reguleres årlig etter transportprisindeksen.

Brøyteentreprenør er Sjusjøen Maskin AS/Sjusjøen Hytteservice.

Brøyting skjer etter følgende retningslinjer:

 • Alle fellesveier brøytes ved snøfall og gjenføyking som hindrer fremkommeligheten.
 • Stikkveier inn til hyttene med – hvis praktisk mulig- biloppstilling for inntil 2 biler brøytes til helger, juleferie, vinterferie og påskeferie.
 • Ved ankomst midt i uka, gis beskjed 24 timer før.
 • Ved utvidet brøytebehov, f.eks. trenger du mer plass, har håndverker i lengre periode eller leier ut, skal brøytingen avtales og betales særskilt.
 • Ved uvær/ekstremvær oppfordrer vi den enkelte hytteeier som skal på hytta om å kontakte vår vakttelefon. På denne måten er det lettere for oss å prioritere. Men vi garanterer ikke fremkommeligheten.
 • Ved uvær anbefales det å kjøre bilen fram til hovedvei i forbindelse med at fellesvei brøytes.
 • Det tas forbehold om at uvær/ekstrem vær og teknisk svikt kan forsinke brøytingen.
 • I teleløsningsperioden, ved førefall og ekstremt glatte veier kan veien bli stengt for trafikk i kortere perioder.
 • Områder som ikke er tilgjengelige pga parkerte biler etc., vil ikke bli ryddet.
 • Hytteeiere skal betale brøyteprisen for å bruke brøytet vei.
 • Brøyting utføres bare når faktura for gjeldende sesong er betalt.
 • Private veier eller gårdsplasser som ikke er stukket/merket, vil ikke bli brøytet fullt ut selv om faktura er betalt.
 • Hvis denne avtalen ikke sies opp, går den automatisk videre neste sesong.

Hytteeiers ansvar:

 • Innkjøringsvei og biloppstilling stikkes av hytteeier. Rydding av kvist som henger inn i stikkveien, stein som stikker opp i stikkvei/gårdsplass og tilstrekkelig bredde mellom portstolper er deres ansvar.
 • Brøytestikker kan kjøpes på Sjusjøen Sport & Aktiviteter AS for kr. 10,-/stk, eller bestilles oppsatt for kr. 20,-/stk.
  Bestilles pr. epost: post@sjusjoen-hytteservice.no - Oppsetting må bestilles før høstferien.
 • Adresseendringer meldes: post@sjusjoen-hytteservice.no
 • Sjusjøen Maskin AS / Sjusjøen hytteservice kan også tilby:
 • Måking av hyttetak.
 • Mindre graveoppdrag, transport av masser, vaktmestertjenester osv.
 • Formidling av snekker, rørlegger, elektriker med mer.

VÅR VAKTTELEFON: 976 79 434 (ikke SMS)